index - artikelen - links
wim wiskerke vorm en foto
kies tussen licht en schaduw

Gemeten op de steen, in de schaduw. Alles is goed leesbaar. De hoge lichten zijn een beetje uitgebeten: het zonlicht was daar te fel. Het onderwerpscontrast is te hoog voor deze diafilm (Velvia). Oplossing: op negatieffilm opnemen.

 

Deze steen staat op hetzelfde kerkhof, waar Edgar Allen Poe begraven ligt, in Baltimore.

Zelfde dia; zelfde scan, maar nu levels aangepast in photoshop. Allerlei details zijn verloren gagaan in de hoge lichten. Bij een opname op negatieffilm, was dit niet gebeurd.
Een andere opname, nu gemeten op het (zon)licht.
De documentaire waarde van deze opname is natuurlijk gering. Dit wordt meer dan goedgemaakt door de sfeer!
Deze dia laat tenminste iets zien van het gevoel wat het zien van deze steen opriep bij mij. Natuurlijk is het verschrikkelijk schrijnend om te (laten) lezen dat het dochtertje maar 3 weken oud is geworden. En ik kan niet vergeten dat ik dat gelezen heb. Het speelt mee. Toch vind ik dit beeld - waarop dat niet meer te lezen valt - veel interessanter en passender dan de documentaire opname waarop alles uitgespeld wordt. Zeker vlak bij Edgar Allen Poe.

naar een volgend voorbeeld